Depression er nok en af de mest misforståede fænomener i det danske sundhedssystem.

Depressions Behandling

Depression er nok en af de mest misforståede fænomener i det danske sundhedssystem.  Depression bliver fejlagtigt af danske læger, psykologer og psykiatere betragtet som en  sygdom, som der skal medicineres imod. Og folk får en diagnose hæftet på sig, som ofte kan vise sig at være selvopfyldende.

Over 9 ud af 10 af de af vores kunder, som kommer med en depressionsdiagnose, er derfor ikke overraskende fejldiagnosticerede.  De har ikke depression, men oplever den mere korrekte betegnelse tristhed, som er resultatet af, at de meget effektivt – ofte pg.a stress og negative tanker – har slukket for produktionen af de 5 stoffer i hjernen, der giver glæde og energi. Kun ganske få gange har vi set kunder, hvor vi har haft mistanke om, at de af rent fysiske årsager havde depression (den såkaldte kliniske depression). Læs mere på depressions behandling.

I resten af artiklen kalder vi dog tristheden for depression, så der ikke kommer for mange begreber ind over.

Sammenhængen mellem stress, angst og depression er veldokumenteret. Kronisk stress kan føre til en nedadgående spiral af negative tanker, følelser og overbevisninger (en såkaldt ruminering), som så i sidste ende kan give depression. Og har vi 3-4 gange i vores liv oplevet depression, kan depressionenen endda få sit helt eget liv uafhængig af stressen

Men vi må slå fast: Depression er ikke en sygdom, men et symptom. Så det interessante er ikke, om kunden har depression, men hvad årsagerne er til, at kunden oplever symptomerne.

Neurocoaching er en gren indenfor anvendt neuropsykologi – og vi baserer vores metoder på naturvidenskaben, specielt cellebiologi og evolutionsbiologi.  Vi mener derfor ikke, at de fysiske processer i hjernen og kroppen kan adskilles fra de psykiske. Som neurocoaches betragter vi de to som 2 sider af samme sag.

Vores fokus er derfor at lære vores kunder selv at producere den kemi, som de ellers skulle have haft i pilleform. Og i modsætning til lykkepillerne, hvor det aktive stof alligevel kun virker på 1 ud af 10, er vores øvelser helt fri for bivirkninger, fordi de sætter gang i kemien det helt rigtige sted. I modsætning til det rammer virkningen af en pille hele hjernen, hvor den pga. de samme stoffers forskellige funktion i forskellige hjernecentre giver en virkning et sted og bivirkninger andre steder.

Typisk bruger depressionsramte hjernens fokussystem på en måde, som har stoppet produktionen af den kemi, der giver glæde og energi. De fokuserer negativt – og ignorerer alt positivt. Og denne uvane er typisk i en eller anden grad grundlagt i barndommen.  De har så i måske mange år – vi har oplevet i op til 60 år – formået at lægge låg på problemerne, men typisk i forbindelse med en livskrise (skilsmisse, tab af job, dødsfald), er låget røget af.

Når vi har dentificeret dette software (som ofte er fortrængt eller anset som uvæsentligt) og hjulpet kunden med at overskrive det, kan kunden igen med nogen træning begynde atproducere de vigtige stoffer

Et godt eksempel på en fejldiagnose, var en kvinde, som i over 25 år i psykiatrien var blevet fyldt med medicin med et utal af alvorlige psykiske og fysiske bivirkninger – og uden reel effekt. Vi opdagede, at det offentlige system helt havde overset væsentlige svigt og traumer i kvindens barndom, som havde dannet et forkert selvbillede og en uvane med at sætte alle andres behov før sine egne. Og det gav en overbelastning af hendes system i form af stress, der med jævne mellemrum fik en beskyttelsesmekanisme i hende til at slå ”HFI-relæet” fra for at beskytte hende mod overbelastningen. Så snart vi fik ryddet op i hendes traumer og stressfaktorer, blev hun anfaldsfri og kunne trappe ud af medicinen. Hun har ikke siden haft brug for medicinen.

Neurocoaching er ikke bare samtaler hver uge eller hver anden uge. Neurocoaching er konkrete, daglige øvelser, der vænner hjernen til at tænke og føle anderledes. Til gengæld kan langt de fleste af de kunder, der overholder programmet, komme ud af deres depressioner på 3-4 sessioner (i alt ca 10-12 timer).

Vi lærer også vores kunder en lang række lavpraktiske øvelser. Alene justering af kropssprog kan påvirke blodets indhold af stresshormon med op til 25%

Du kan finde ganske udmærket information omkring Depression og depressionbehandling og hvad du selv kan gøre her